GMP centro paslaugos

Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centras (Mažeikių GMP) teikia būtinosios pagalbos paslaugas šiais atvejais:

  • ūmiai susirgus;
  • įvykus nelaimingam atsitikimui;
  • perveža pacientus, kuriems pervežimo metu reikia teikti būtinąją medicinos pagalbą;
  • nustato gimimo ir mirties faktą.

Sprendimas: Infoma